SKRIFSTOFUÞJÓNUSTA AUSTURLANDS
Skrifstofuþjónusta Austurlands

Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna
Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf

 

Ný persónuverndarstefna Skrifstofuþjónustu Austurlands ehf, hér eftir nefnt Skrifa, er eftirfarandi:

Almennt

  • Skrifa leggur áherslu á öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina.
  • Skrifa leggur áherslu á að vera farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga (Persónuverndarlögin).
  • Skrifa leggur áherslu á að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sé takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem Skrifa ber að veita viðskiptavinum.
  • Skrifa leggur áherslu á ábyrga vinnslu upplýsinga um viðskiptavini og að sú vinnsla sé gerð á ábyrgan, öruggan eða löglegan hátt.
  • Skrifa leggur áherslu á að allar upplýsingar um viðskiptavini Skrifa, sem láta félaginu í té eða sem Skrifa sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila, eru eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á.

Persónuupplýsingar

Skrifa safnar og varðveitir persónuupplýsingar viðskiptavina. Sem dæmi má nefna samskiptaupplýsingar, banka- og launaupplýsingar, veflykla og lykilorð. Aðeins er safnað nauðsynlegum upplýsingum um viðskiptavini í samræmi við þá þjónustu sem þeir sækja til Skrifa. 

Skrifa ábyrgist;

  • Að nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.
  • Að þegar deilt er persónuupplýsingum viðskiptavina með þriðja aðila í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu, skuldbindur Skrifa sig til að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.
  • Að tryggja fullan trúnað gagnvart þriðja aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.
  • Að viðskiptavinir Skrifa séu eigendur að sínum eigin persónuupplýsingum, hafi einir aðgang að slíkum upplýsingum, ásamt starfsfólki Skrifa.

Réttur hins skráða

Skrifa leitast við að tryggja að réttindi hins skráða séu tryggð hjá félaginu. Með því er átt m.a. við rétt einstaklinga til að fá leiðrétt eða breytt upplýsingum um sig, fá afrit af þeim upplýsingum sem skráð eru hjá félaginu og fá upplýsingum um sig eytt þegar þessi réttindi eiga við. Í sumum tilfellum kann Skrifa að vera óheimilt að verða við beiðni um eyðingu persónuupplýsinga, t.d. þegar lagaskylda kveður á um skráningu persónuupplýsinga. Frekari upplýsingar um rétt hins skráða hjá Skrifa má nálgast með því að hafa samband í síma í 471-1171.

Tölfræðilegar samantektir

Skrifa áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins, til dæmis fyrir ársskýrslu Skrifa, fréttabréf og á fundum á vegum félagsins.

Heimasíða Skrifa

Á Heimasíðu (vefsvæði) félagsins, kann Skrifa að safna tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum persónugreinanlegum upplýsingum skal safnað saman við slíka vinnslu.

Upplýsingar til þriðja aðila

Skrifa skuldbindur sig til að afhenda ekki, selja eða leigja persónuupplýsingar viðskiptavina Skrifa til þriðja aðila nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt skriflegri beiðni viðskiptavinar.

Bókhaldsgögn

Bókhaldsgögn Skrifa eru vistuð í samræmi við öryggiskröfur persónuverndarlaganna og laga um færslu bókhalds og varðveislu þess. Geymsla og vistun slíkra upplýsinga miðast við lög þess efnis.

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Skrifa enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfelldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Skrifa.

Skrifa ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Austurlands ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Breytingar

Skrifa áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu Skrifa.

Tengiliðaupplýsingar

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu Skrifa skaltu hafa samband við okkur hér:  Skrifstofur Skrifa, Sími: 471-1171

Traust og trúnaður er eitt af einkunnarorðum Skrifa og leggur félagið mikla áherslu á að tryggja öryggi þeirra persónuupplýsinga sem viðskiptavinir Skrifa treysta félaginu fyrir.

Samþykkt af stjórn Skrifa í nóvember 2018

Skrifstofuþjónusta Austurlands ehf | Fagradalsbraut 11 | 700 Egilsstaðir  | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | kt: 671005-0740 | vsk nr: 88335

PES | Vefum & hönnum